ஆயிரமாயிரம் https://ift.tt/zgG3E0N

பாடலாசிரியர் பாடகர்(கள்) இசையமைப்பாளர் ஆல்பம்
பி. ஜாய்சன் ஜாய்சன் பி. ஜாய்சன் இயேசு பாடல்கள்

Aayiram Aayiram Padalgalal Song Lyrics in Tamil


ஆண் : ஆயிரமாயிரம் பாடல்களால்…
அதிசய நாதனை துதித்திடுவேன்…
ஆனந்த கீதம் பாடிடுவேன்…
நான் ஆனந்த கீதம் பாடிடுவேன்…

ஆண் : ஆயிரமாயிரம் பாடல்களால்…

BGM

குழு : நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…
நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…

குழு : நாள்தோறும் என் பாரம் சுமக்கின்றவர்…
நன்றியால் வணங்கிடுவேன்…

பெண் : ஆயிரமாயிரம் பாடல்களால்…

BGM

பெண் : வானதூதர் சேனையெல்லாம்…
வாழ்த்துகின்ற பரிசுத்தரே…
வான மகிமை விட்டு மானிடராய் வந்தவரே…

பெண் : வானதூதர் சேனையெல்லாம்…
வாழ்த்துகின்ற பரிசுத்தரே…
வான மகிமை விட்டு மானிடராய் வந்தவரே…

ஆண் : வானிலும் பூவிலும் என் ஆசை நீரே…
வாழ்த்தி என்றும் திரு நாமம் துதித்திடுவேன்…

குழு : நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…
நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…

குழு : நாள்தோறும் என் பாரம் சுமக்கின்றவர்…
நன்றியால் வணங்கிடுவேன்…
நாள்தோறும் என் பாரம் சுமக்கின்றவர்…
நன்றியால் வணங்கிடுவேன்…

பெண் : ஆயிரமாயிரம் பாடல்களால்…

BGM

பெண் : இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் தூய தேவனே…
இக்கட்டில் தம் ஜனங்களின் இரட்சகராய் வருபவரே…
இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் தூய தேவனே…
இக்கட்டில் தம் ஜனங்களின் இரட்சகராய் வருபவரே…

ஆண் : செங்கடலோ சேனைகளோ எதிரே வந்தாலும்…
சோர்ந்திடாமல் கரம்தட்டி துதித்திடுவேன்…
செங்கடலோ சேனைகளோ எதிரே வந்தாலும்…
சோர்ந்திடாமல் கரம்தட்டி துதித்திடுவேன்…

குழு : நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…
நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…

குழு : நாள்தோறும் என் பாரம் சுமக்கின்றவர்…
நன்றியால் வணங்கிடுவேன்…
நாள்தோறும் என் பாரம் சுமக்கின்றவர்…
நன்றியால் வணங்கிடுவேன்…

பெண் : ஆயிரமாயிரம் பாடல்களால்…

BGM

பெண் : ஆழியின் அலைபோல் சோதனைகள் பெருகினாலும்…
அக்கினியின் சோதனையில் என் உள்ளம் தளர்ந்தாலும்…
ஆழியின் அலைபோல் சோதனைகள் பெருகினாலும்…
அக்கினியின் சோதனையில் என் உள்ளம் தளர்ந்தாலும்…

ஆண் : தாயைப்போல் கரங்களில் தாங்கி என்னை நீர் நடத்தி…
ஆற்றிய கிருபைக்காய் துதித்திடுவேன்…
தாயைப்போல் கரங்களில் தாங்கி என்னை நீர் நடத்தி…
ஆற்றிய கிருபைக்காய் துதித்திடுவேன்…

குழு : நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…
நல்லவர் இயேசு வல்லவர்…
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்…

குழு : நாள்தோறும் என் பாரம் சுமக்கின்றவர்…
நன்றியால் வணங்கிடுவேன்…
நாள்தோறும் என் பாரம் சுமக்கின்றவர்…
நன்றியால் வணங்கிடுவேன்…

குழு : ஆயிரமாயிரம் பாடல்களால்…
அதிசய நாதனை துதித்திடுவேன்…
ஆனந்த கீதம் பாடிடுவேன்…
நான் ஆனந்த கீதம் பாடிடுவேன்…

குழு : ஆயிரமாயிரம் பாடல்களால்…

BGM


Notes : Aayiram Aayiram Padalgalal Song Lyrics in Tamil. This Song from Jesus Songs. Song Lyrics penned by P. Joyson. ஆயிரமாயிரம் பாடல் வரிகள்.


The post ஆயிரமாயிரம் appeared first on Tamil Padal Varigal.from Tamil Padal Varigal https://ift.tt/62f5RpN

Post a Comment

0 Comments